Tuesday, March 15, 2011

Pendidikan Jasmani dan Kesihatan: ujian lari ulang alik 30 kaki


Tujuan :                        Mengukur prestasi ketangkasan berlari dan menukar arah.
Peringkat Umur:            Pelajar lelaki dan perempuan sekolah rendah, sekolah menengah, maktab perguruan dan universiti.
Kesahan :                     r = 0.96 (Ahmad Hashim, 2003)
Kebolehpercayaan :      r = 0.97 (Ahmad Hashim, 2003)
Objektiviti :                   r = 0.99 (Ahmad Hashim, 2003)
Kawasan Ujian :           Gelanggang konkrit mempunyai keluasan yang mencukupi   (sekurang-kurangnya 40 kaki panjang dan 20 kaki lebar)
Alatan :                       Jam randek, pita pengukur,  pita penanda dan dua blok kayu masing-masing berukuran 2 inci x 2 inci x 4 inci.
Prosedur :                    
i.    Dua blok kayu yang masing-masing berukuran 2 inci x 2 inci x 4 inci di letakkan secara bersebelahan di atas garisan penamat 30 kaki dari garisan permulaan.
ii.    Subjek berdiri di belakang garisan permulaan.
iii.   Arahan ‘sedia’ dan ‘mula’ diberikan kepada subjek untuk berlari ke hadapan bagi mendapatkan salah satu blok kayu dan balik ke garisan permulaan dengan meletakkan blok kayu tersebut di belakang garisan permulaan.
iv.   Selepas meletakkan blok kayu pertama di belakang garisan permulaan, subjek teruskan larian untuk mendapatkan blok kayu yang kedua dan balik ke garisan permulaan dengan meletakkan blok tersebut di belakang garisan permulaan.
vi.   DUA percubaan diberikan dengan rehat antara percubaan.
Kiraan Skor:
i.    Kiraan masa paling hampir dengan 0.1 saat.
ii.    Satu percubaan yang terbaik dikira sebagai skor ujian.

Norm Skor Mentah Ujian Lari Ulang Alik 30 Kaki bagi pelajar berumur 14 tahun


Ujian Lari Ulang Alik 30 Kaki
Lelaki
(dalam saat)
Cemerlang
Sangat Baik
Baik
Sederhana
Lemah
7.03 ke bawah
9.04 – 7.04
11.07 – 9.05
13.08 – 11.08
13.09 ke atas
Perempuan
(dalam saat)
Cemerlang
Sangat Baik
Baik
Sederhana
Lemah
7.72 ke bawah
9.99 – 7.73
12.27 – 10.00
14.54 – 12.28
14.55 ke atas

Skor berdasarkan 830 orang pelajar lelaki dan 670 pelajar perempuan sekolah menengah di Semenanjung Malaysia. Ahmad Hashim (2004)

0 comments:

Post a Comment