Tuesday, March 15, 2011

Pendidikan Jasmani dan Kesihatan: ujian melontar bola keranjang


Ujian Melontar Bola Keranjang
Tujuan :                        Mengukur prestasi koordinasi lengan dan pergelangan bahu.
Peringkat Umur:            Pelajar lelaki dan perempuan sekolah rendah, sekolah menengah, maktab perguruan dan universiti.
Kesahan :                     r = 0.81 (Ahmad Hashim, 2003)
Kebolehpercayaan :      r = 0.89 (Ahmad Hashim, 2003)
Objektiviti :                   r = 0.98 (Ahmad Hashim, 2003)
Kawasan Ujian :           Padang permainan bola sepak yang berkeluasan 10 meter lebar x 50 meter panjang. Jarak dari garisan permulaan balingan ditandakan setiap 3 meter.
Alatan :                         Jam randek, bola keranjang, kun, pita pengukur dan pita penanda.
Prosedur :        
  1. Subjek berdiri di belakang garisan permulaan.
ii.    Subjek dikehendaki membuat balingan sejauh mungkin dari kedudukan berdiri tanpa melompat.
iii.   Subjek dibenarkan menggunakan kedua-dua belah tangan dan membuat balingan dari atas bahu dengan tidak memijak garisan balingan semasa membuat balingan.
iv.   Arahan ‘sedia’ dan ‘mula’ diberikan kepada subjek untuk melakukan ujian.
v.   DUA  percubaan diberikan kepada subjek.
Kiraan Skor:
  1. Skor dikira dalam unit meter yang hampir berdasarkan jarak dari garisan permulaan kepada tempat jatuh bola keranjang yang dibaling.
ii.    Percubaan yang terbaik daripada dua percubaan yang diberi rekod sebagai skor ujian.

Jadual 3.2

Norm Skor Mentah bagi Ujian Melontar Bola Keranjang pelajar 

berumur 14 tahun


Ujian Melontar Bola Keranjang
Lelaki
(dalam meter )
Cemerlang
Sangat Baik
Baik
Sederhana
Lemah
16.21 ke atas
13.50 – 16.20
13.49 – 10.79
10.78 – 8.08
8.07 ke bawah
Perempuan
(dalam meter )
Cemerlang
Sangat Baik
Baik
Sederhana
Lemah
10.89 ke atas
9.28 – 10.88
9.27 – 7.66
7.65 – 6.04
6.03 ke bawah

Skor berdasarkan 830 orang pelajar lelaki dan 670 pelajar perempuan sekolah menengah di Semenanjung Malaysia. Ahmad Hashim (2004)

0 comments:

Post a Comment