Tuesday, March 15, 2011

Pendidikan Jasmani dan Kesihatan: Ujian lari pecut 50 ela


Tujuan :                        Mengukur prestasi kepantasan berlari.
Peringkat Umur:            Pelajar lelaki dan perempuan sekolah rendah, sekolah menengah, maktab perguruan dan universiti.
Kesahan :                     r = 0.80 (Ahmad Hashim, 2003)
Kebolehpercayaan :      r = 0.94 (Ahmad Hashim, 2003)
Objektiviti :                   r = 0.98 (Ahmad Hashim, 2003)
Kawasan Ujian :           Padang permainan bola sepak yang mempunyai keluasan yang mencukupi.
Alatan :                         Jam randek, pita pengukur dan pita penanda.
Prosedur :                    
  1. Subjek berdiri di belakang garisan permulaan.
ii.    Subjek mulakan larian dari kedudukan berdiri.
iii.   Arahan ‘sedia’ dan ‘mula’ apabila pembantu pelepas menjatuhkan tangan dan dalam masa yang sama penguji mencatatkan masa permulaan.
iv.   Masa dikira dari mula sehingga subjek tiba di garisan penamat. Subjek dikehendaki berlari sepantas yang mungkin.
  1. SATU  percubaan sahaja dibenarkan.Kiraan Skor:
  1. Kiraan masa paling hampir dengan 0.1 saat apabila subjek tiba ke garisan penamat.
ii.    Skor dikira berdasarkan masa yang terpantas diperolehi daripada satu percubaan.

Jadual 3.1

Norm Skor Mentah Ujian Lari Pecut 50 Ela bagi pelajar berumur 14 tahun

Ujian Lari Pecut 50 ela
Lelaki
(dalam saat)
Cemerlang
Sangat Baik
Baik
Sederhana
Lemah
5.15 – ke bawah
7.23 – 5.16
9.32 – 7.24
11.40 – 9.33
11.41 – ke atas
Perempuan
(dalam saat)
Cemerlang
Sangat Baik
Baik
Sederhana
Lemah
6.16 – ke bawah
8.55 – 6.16
10.95 – 8.56
13.34 – 10.96
13.35 – ke atas

Skor berdasarkan 830 orang pelajar lelaki dan 670 pelajar perempuan sekolah menengah di Semenanjung Malaysia. Ahmad Hashim (2004)

1 comment:

  1. kalau untuk umur 18 tahun? still sama ka skor dia dengan 14 tahun?

    ReplyDelete