Tuesday, February 22, 2011

Pendidikan Jasmani dan Kesihatan: Pengukuran Kordinasi dan imbangan


Pengukuran Kordinasi

Kordinasi ialah keupayaan untuk menyatukan sistem motor yang berasingan dengan pelbagai saraf bagi menghasilkan corak pergerakan yang berkesan. Mengikut Hastad & Lacy (1998), kordinasi adalah keupayaan untuk melakukan pelbagai lakuan motor dengan serentak, licin dan tepat. Biasanya semakin kompleks corak pergerakan, semakin tinggi darjah kordinasi yang diperlukan untuk menjayakan sesuatu lakuan. Kordinasi saling berkaitan dengan lain-lain komponen kecergasan motor seperti keseimbangan, kepantasan, masa reaksi dan ketangkasan tetapi tidak berkait rapat dengan kekuatan otot, dayatahan dan kuasa
Menurut Ahmad Hashim (2004), terdapat hubungan yang kuat dan signifikan di antara keupayaan lari ulang alik, lari pecut 30 ela, pergerakan asas lokomotor dan lompat jauh berdiri dengan kordinasi badan. Biasanya pelajar yang memiliki tahap kordinasi yang lemah akan mengelakkan diri daripada melibatkan diri dalam aktiviti kemahiran motor. Ujian yang selalu digunakan oleh penyelidik-penyelidik terdahulu bagi mengukur kordinasi adalah ujian melontar bola keranjang, melontar bola softball, mengelecek bola keranjang, mengawal dan mengelecek bola keranjang.

Pengukuran Imbangan

Menurut Ahmad Hashim (2004), imbangan adalah keupayaan mengekalkan keseimbangan badan mengatasi daya tarikan graviti. Imbangann adalah komponen penting bagi tindak balas motor yang berkesan. Dalam sesetengah kedudukan, keseimbangan juga dipengaruhi oleh kekuatan badan. Jika otot yang menyokong tidak mampu menanggung berat badan atau sebahagian badan maka keseimbangan akan menjadi terhad. Keseimbangan statik ialah keupayaan untuk mengekalkan keseimbangan ketika kedudukan badan berada dalam keadaan tetap dan tidak berubah. Bagi mengekalkan keseimbangan statik, pusat graviti mestilah berada di atas tapak sokongan.
Keseimbangan statik mempunyai hubungan ke atas setiap satu lakuan dalam semua ujian kemahiran asas motor yang diuji seperti berlari, melompat, menangkap, melontar, memukul dan menendang. Jenis ujian yang digunakan oleh penyelidik-penyelidik terdahulu bagi mengukur keseimbangan statik ialah ujian dirian bangau, ujian kayu bass menegak dan ujian kayu bass melintang.

0 comments:

Post a Comment