Wednesday, October 5, 2011

KOORDINASI VISUAL MOTOR
Kecergasan keseluruhan adalah integrasi komponen-komponen mental, sosial, emosi, fizikal dan rohani. Kecergasan ini membolehkan individu memberi sumbangan yang bermakna kepada masyarakat. Kecergasan keseluruhan ini mencerminkan peranan seseorang individu tentang kehidupan serta keupayaan diri berfungsi dengan lebih cekap dan berkesan. Kecergasan fizikal adalah keupayaan individu untuk berfungsi secara berkesan untuk menghadapi cabaran dalam kerja fizikal harian dan menggunakan masa lapang dengan lebih efektif di samping mempunyai lebihan tenaga untuk tujuan kecemasan.

Kecergasan fizikal dikaitkan dengan keupayaan individu untuk bekerja dengan lebih efektif dan menikmati masa kesenggangan, rehat, menentang penyakit hipokinetik dan menghadapi kecemasan. Kecergasan fizikal yang optimal tidak mungkin dicapai tanpa senaman yang berterusan. Komponen kecergasan terbahagi kepada dua iaitu komponen kecergasan berdasarkan kesihatan dan lakuan motor. Komponen kecergasan berdasarkan kekuatan otot dan daya tahan otot. Setiap  komponen ini berkait rapat dengan kesihatan yang baik serta mengurangkan risiko penyakit hipokinetik. Komponen kecergasan berdasarkan lakuan motor pula membolehkan individu terlibat secara cekap dan berkesan dalam aktiviti sukan terutamanya sukan kompetetif, komponen-komponen kecergasan fizikal berdasarkan lakuan motor diperlukan seperti kelajuan, ketangkasan, kuasa, imbangan, masa reaksi dan koordinasi.

Koordinasi adalah kebolehan menyelaras dan menyeragamkan pergerakan anggota badan untuk menghasilkan sesuatu tindakan tertentu dan ianya juga merupakan satu angkubah terpenting dalam lakuan motor. Angkubah ini dapat mempertingkatkan  kecekapan dan keberkesanan atlet dalam semua acara sama ada secara perseorangan atau pun berpasukan. Koordinasi juga adalah satu ciri tingkahlaku yang  penting untuk menjalankan sesuatu lakuan motor dengan pantas, efisyen dan efektif. Kecekapan seseorang individu untuk bertindakbalas terhadap sesuatu rangsangan atau stimulus sangat berfaedah kepada individu tersebut. Koordinasi yang baik memang diperlukan dalam banyak permainan atau lakuan motor seharian. Ianya digunakan untuk membantu meningkatkan tahap kepantasan koordinasi dan melihat tahap perlakuan motor seseorang atlet. Komponen ini berkembang kerana ramai penyelidik dalam bidang sukan begitu berminat untuk mengkaji tahap tindakbalas seseorang apabila diberikan ransangan. Contohnya koordinasi pelbagai anggota melibatkan interaksi semua anggota badan yang terlibat dalam sesuatu pergerakan. Contohnya menangkap bola dan membuat hantaran memerlukan koordinasi mata-tangan dan koordinasi tangan-kaki.

Selain daripada itu, koordinasi mata dan tangan juga adalah merupakan salah satu komponen untuk melihat tahap perlakuan motor ahli sukan tersebut. Ia juga merupakan satu elemen yang sangat penting kepada seseorang ahli sukan di mana prestasi seseorang ahli sukan itu dapat ditingkatkan dengan cara meningkatkan tahap kepantasan koordinasi mereka. Kemampuan untuk bergerak dengan cepat dan pantas adalah kualiti-kualiti yang penting kepada ahli sukan. Pada kebiasaannya dalam pengukuran dan penilaian koordinasi,melibatkan komponen-komponen lakuan motor seperti visual motor dan gerakbalas kedua belah tangan.

Sejak tamat Perang Dunia Ke-2, sibernatik dan model teori maklumat pernah menduduki satu penyusun yang penting dalam dunia psikologi. Ianya telah membenarkan model ini digunakan dalam pergerakan koordinasi. Menurut model seperti ini, pengaruhnya telah dipelbagaikan operasi antaranya sensorium dan sebuah enjin. Berfungsi sebagai pengaruh supaya tidak mengambil mudah bentuk pengaktifan sehala atau kawalan daripada sensorium dalam pergerakan pusat, serta ia dijalankan dalam bentuk bertentangan sebelah dengan cara proses-proses maklum balas yang kompleks atau gelung maklum balas. Interaksi ini memberi peningkatan matlamat berorientasikan tingkah laku spatio-temporally secara terancang dan dapat sesuaikan dalam keadaan  konkrit ( Fitts, 1964). Ini dapat membezakan dan menyelaras dari tingkah laku yang teratur.

Menurut kajian Pierre Elmurr & Doba  (2008), menyatakan perkembangan satu alat latihan yang boleh dipercayai dan sahih akan memberi satu alat berkesan untuk meningkatkan koordinasi mata dan tangan. Pengukuran dalam mata diukur dalam STV (Sports Vision Trainer) adalah dibahagikan kepada 2 bahagian,seperti proaction (kemahiran motor tertutup) dan reaction ( kemahiran motor terbuka). Proaction adalah sebuah pergerakan yang dimulakan oleh individu, sebagai contoh membaling satu lemparan bebas dalam bola keranjang. Tindak balas adalah sebuah pergerakan yang berlaku sebagai rangsangan kepada satu lagi tindakan dimulakan oleh orang yang lain, sebagai contoh menangkap bola. Proaction diuji dan terlatih pada SVT (Sports Vision Trainer) dengan membentangkan lampu-lampu yang menyinari sehingga individu membalas dengan memukul cahaya. Program itu menunggu sehingga satu sambutan telah diukur sebelum bergerak ke cahaya yang akan datang. Ujian dan latihan pada SVT (Sports Vision Trainer) dapat mengenalpasti kelemahan dalam pergerakan visual motor, dan boleh juga digunakan bagi menilai peningkatan secara umum atau tempoh-tempoh latihan tertentu/ latihan.

Keputusan  daripada kebolehpercayaan, pada permulaan dan data  akhir SVT (Sports Vision Trainer) (empat ujian percubaan) telah diperincikan bagi menentukan jika SVT (Sports Vision Trainer) adalah satu alat yang boleh dipercayai untuk mengukur koordinasi mata-tangan. Menghubung kait antara empat percubaan pada SVT (Sports Vision Trainer) dalam  kebolehpercayaan, atau ketekalan dalaman. Menghubungkait Pearson (r) dibentangkan di jadual 1. Mengenalpasti bahawa permulaan pada ujian-ujian pada  SVT (Sports Vision Trainer)  adalah signifikan sekali dan berkorelasi (p <0.01). Jadual 2 acara kemuncak menghubung kait Pearson (r) untuk sesi pengujian post-test. Menghubungkait untuk sesi pengujian post- test adalah juga signifikan sekali iaitu berkorelasi (p <0.01).

Semua ujian data pre dan post telah diperincikan, dan telah menghubungkaitkan dengan membandingkan SVT (Sports Vision Trainer)   dengan GPT (Grooved Pegboard Test). Purata yang paling cepat telah diperiksa iaitu SVT (Sports Vision Trainer), GPT (Grooved Pegboard Test) tangan dominan dan tidak dominan. Jadual 3 menghubungkait Person (r) menunjukkan bahawa terdapat satu kolerasi antara STV (Sports Vision Trainer) dan GPT (Grooved Pegboard Test) kedominan tangan tanpa mengira masa sesi dan untuk purata kedua dan paling cepat (p<0.01). Terdapat satu kolerasi bererti antara SVT (Sports Vision Trainer) dan gangguan pada tangan GPT (Grooved Pegboard Test) tidak dominan tetapi hanya apabila berukuran purata masa.

Kajian ini menubuhkan SVT (Sports Vision Trainer) sebagai satu alat yang sahih dan boleh dipercayai untuk berukuran koordinasi mata-tangan.Tambahan pula, latihan itu muncul pada SVT (Sports Vision Trainer)  sangat signifikan menambah baik koordinasi mata-tangan diukur. Latihan ini menunjukkan prestasi lebih baik dan ketara pada kedominanan GPT (Grooved Pegboard Test) tangan. Purata dan tangan tidak dominan paling cepat adalah GPT (Grooved Pegboard Test) juga bertambah baik, tetapi peningkatan ini tidak penting. Ia adalah kritikal oleh pengamal-pengamal Sports Vision dan para pengkaji terus menilai pengesahan saintifik bagi peralatan mereka. Kajian ini telah menekankan satu alat seumpama dalam kawasan kompleks wawasan dan prestasi sukan.

Menurut kajian G.Schuhfried & U. Puhr (2007)  juga menyatakan bahawa kesukaran penyelarasan menjelaskan beberapa faktor itu dengan mengambil masa dan akan meningkat semasa melalui setiap laluan trek yang ditetapkan iaitu travelled initally dengan menggunakan koordinasi deria motor (circular arc and V-shape) dan kemudian tanpa koordinasi deria motor menggunakan (inverted L).

Dalam permainan bola jaring penguasaan tahap koordinasi adalah sangat diperlukan kerana permainan ini memerlukan pergerakan fizikal serta melibatkan berbagai pergerakan seperti menangkap, menjaring, berlari, melompat, menukar arah serta kemahiran teknikal yang tinggi. Permainan ini tidak memerlukan kawasan yang luas seperti permainan bola sepak, hoki dan sebagainya. Kawasan permainan hanya memerlukan gelanggang, tiang gol, bola dan pakaian bibs yang sesuai. Setiap pasukan terdiri daripada 7 pemain dan 5 pemain simpanan.

Bola keranjang ialah satu sukan di mana dua pasukan yang setiapnya mempunyai 5 pemain berusaha untuk menjaringkan mata antara satu sama lain melalui sebuah keranjang (atau bakul) berdasarkan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Mata diperolehi dengan melontar bola menerusi keranjang dari atas; dan pasukan yang markahnya lebih banyak apabila tamat permainan dikira pemenang. Lontaran lompat yang biasa dari dalam lengkungan bernilai 2 mata, di luar lengkungan bernilai 3 mata, dan setiap lontaran percuma bernilai 1 mata. Bola bola digerakkan di dalam gelanggan dengan melantunkannya (menggelecek) atau menghantarnya kepada rakan sepasukan. Gangguan sentuhan fizikal iaitu faul tidak dibenarkan dan terdapat sekatan bagaimana bola bola dikawal (pencabulan). Kedua-kedua sukan ini memerlukan visual motor dua belah tangan yang begitu penting dalam meningkatkan prestasi dalam latihan.

Koordinasi visual motor dua belah tangan merupakan satu komponen kebolehan motor yang dipunyai oleh setiap individu pada kadar pencapaian yang berbeza-beza. Ransangan terhadap  koordinasi mata dan tangan yang baik adalah aset penting bagi atlet untuk meningkatkan prestasi pencapaiannya. Mengikut sejarah, pertama kali kajian penyelarasan koordinasi pergerakan dengan bermulanya percubaan psikologi. Kaedah-kaedah ini menggunakan julat daripada ujian motor ringkas.

Tahap Koordinasi visual motor dan dua belah tangan yang baik amat dititikberat dalam semua jenis sukan selain strategi dan tekniknya. Teori Koordinasi visual motor adalah fungsi memberi tanggapan dengan melihat untuk bertindakbalas dan mengambil masa gerakan dengan lakuan motor menuju kepada sasaran  (Jinhua Guan & Michael G.Wade 2000). Teori koordinasi tangan adalah pergerakan tangan relatif dan berterusan tanpa melihat secara terus dengan mata (Abrams et al, 1990).
Banyak kajian berkaitan dengan koordinasi telah dilakukan oleh para pengkaji. Mengikut perkembangan dan keperluan semasa, penyelidikan tentang koordinasi tangan dan mata tidak hanya tertumpu kepada sesuatu aspek ini sahaja malahan turut melibatkan aspek psikologi. Mengikut sejarah lampau koordinasi mata-tangan adalah tingkahlaku manusia. Menurut Welford (1969) dalam kajian G. Shuhfried & U. Puhr, (2007), semua deria-motor perbuatan menggabungkan aspek kognitif (contoh: gambaran matlamat, penilaian-penilaian dan sebagainya) berlaku secara tindakbalas. Menurut Jung (1976) dalam kajian G. Shuhfried & U. Puhr  (2007), telah menyelaraskan tempoh keupayaan koordinasi input deria dan gerak balas deria-motor secara spesifik. Beliau juga teleh membuat kesimpulan contoh deria dan penggerak akibat proses-proses maklum balas.
Koordinasi mata-tangan manusia berunsurkan satu kemahiran istimewa untuk menyesuaikan pindaan deria (Held & Freedman, 1963; Welch, 1978). Apabila terdedah untuk satu serotan optik, individu-individu dengan cepat menyesuaikan mata-tangan mereka mengikut pola-pola koordinasi dan fungsi biasanya di bawah seperti satu persekitaran visual yang baru. Kebolehsuaian seumpama telah didokumentasikan dalam semua kajian pada prisma penyesuaian diri (Harris, 1963; Hay & Pick, 1966; Held & Hein 1958; Helmholtz, Redding & Wallace, 1993).
Selain itu, koordinasi mata dan tangan berlaku apabila seseorang itu ingin mencapai sebiji cawan, untuk mencapai sasarannya mengikut arah penglihatan dan pergerakan tanpa melihat dapat mencapai objek tersebut. Altenatif lain, apabila seseorang itu memakai seutas jam tangan, seseorang itu tidak perlu melihat tangan kerana hanya koordinasi mata dan tangan sahaja terlibat secara pantas. (Redding & Wallace,1997). Peningkatan sesuatu ujian berlaku disebabkan proses pembelajaran yang dilakukan berulang kali menyebabkan tahap visual motor dan kedua belah tangan meningkat setiap kali dilakukan berulang-ulang ( Crawford et al., 2004).
Menurut kajian oleh Uta Sailer, J. Randall Flanagan,  & Roland S. Johansson (2005) perubahan penyelarasan tangan semasa subjek mempelajari tugas visual motor yang memerlukan pengambilalihan satu pemetaan novel antara dwitangan atau kedua-dua tangan. Tindakan ini deria visual digunakan oleh kuasa-kuasa isometri dan torques dalam satu alat yang harus dipegang secara bebas antara dua tangan. Subjek yang mempelajarinya harus mengawal satu cursor pada satu skrin komputer dan harus dicapainya dengan dipamerkan secara berturut-turut.
Koordinasi mata-tangan dapat ditakrifkan sebagai “keupayaan memandu dengan mata pergerakan-pergerakan bagi tangan." Kemahiran ini adalah sering ditunjukkan melalui aktiviti seperti stringing, tali pintal brid, dan memotong. Tahap koordinasi mata-tangan bermula pada empat belas bulan iaitu kanak-kanak mula untuk mencuba mengutip benda-benda yang mereka melihat. Koordinasi mata-tangan meneruskan dibangunkan sepanjang awal tahun  ( HighReach Learning, 2007).
Selain itu juga peningkatan tahap ini disebabkan oleh faktor persekitaran yang telah mempengaruhi psikologi mereka. Persekitaran  yang sempurna menyebabkan penempuan tertumpu keatas sesuatu objek dan perlakuan disebabkan tindakbalas ransangan.Koordinasi mata-tangan adalah penting bagi meningkatkan prestasi atlet (Pierre Elmtt & Boba, 2008). Pengkaji ini juga menyatakan satu latihan yang boleh dipercayai dan sahih dengan  memberi satu alat yang berkesan kepada atlet dan jurulatih untuk meningkatkan prestasi sukan yang meningkatkan tahap visual motor dan kedua belah tangan mereka. Contohnya STV (Sports Vision Trainer) merupakan satu kaedah yang boleh memberi peningkatan pada latihan atlet iaitu memberi latihan  dalam bentuk ukuran yang boleh dipercayai dan sahih dalam meningkatkan sesuatu latihan umum seperti  sukan yang berpasukan iaitu bola jaring atau bola keranjang. Ujian dan latihan dalam STV (Sports Vision Trainer) dapat mengenalpasti kelemahan dalam pergerakan visual motor dan juga untuk menilai peningkatan-peningkatan secara umum dalam satu tempoh latihan tertentu.
Walaubagaimana, Mata ditakrifkan sebagai satu tanggapan motor kemahiran melibatkan integrasi dan pemprosesan dalam sistem saraf pusat maklumat visual. GPT (Grooved Pegboard Test) telah dikenalpasti sebagai satu ukuran bagi meningkatkan koordinasi mata-tangan (Pierre Elmtt & Boba, 2008). Selain itu, GPT (Grooved Pegboard Test) adalah ditakrifkan sebagai satu ujian kecekapan tangan manipulatif di mana individu perlu mengutip sebatang pancang, berputar dan memasukkan ia kepada satu daripada 25 slot yang diletakkan secara rawak. Objektif adalah bagi memasukkan semua penyepit baju kepada slot, satu pada satu masa, menggunakan hanya satu tangan. Tujuan ini adalah melihat prestasi kecekapan tangan bagi seseorang individu tersebut.
Rumusan
Visual motor dua belah tangan atau koordinasi mata-tangan adalah komponen penting dalam aktiviti sukan dan permainan. Kesemua aktiviti yang melibatkan permainan individu dan pasukan mementingkan tahap visual motor dan kedua belah tangan pemain-pemainnya. Ini kerana seseorang individu atau atlit yang mempunyai visual motor dan kedua belah tangan yang baik mempunyai kemampuan fizikal yang dapat mengubah posisi dan pergerakan menangkap bola dengan pantas.

Visual motor  dua belah tangan boleh ditingkatkan dengan melatih atlet atau pasukan yang dapat mempengaruhi seperti imbangan, koordinasi, kuasa, kekuatan, dan kepantasan masa reaksi. Sekiranya faktor-faktor ini dapat ditingkatkan maka secara langsung visual motor dan kedua belah tangan atlet secara tidak langsung meningkat. Walaubagaimanapun seperti yang telah dinyatakan, visual motor dan kedua belah tangan yang baik hanya dapat dibentuk melalui latihan koordinasi mata-tangan yang merangkumi kesemua faktor ke dalam satu bentuk latihan sahaja.

0 comments:

Post a Comment