Tuesday, March 1, 2011

Pendidikan Jasmani dan Kesihatan: Bateri Ujian Kecergasan Motor


Di dalam mengukur prestasi kecergasan kemahiran motor, terdapat banyak bateri ujian yang boleh diguna pakai. Ahmad Hashim (2004) telah mengariskan 17 bateri ujian berserta prosedur ujian yang piawai  untuk kegunaan guru-guru Pendidikan Jasmani.     Di antara ujian tersebut adalah ujian lari pecut 30 meter, ujian mengelecek bola keranjang, ujian kayu bass menegak, ujian lompat kuadran, ujian melontar bola keranjang, ujian lompat jauh berdiri, ujian tindak balas Nelson, ujian ketangkasan SEMO, ujian lompat menegak, ujian pergerakan kepantasan tangan, ujian lari ulang alik 30 kaki, ujian mengawal – mengelecek AAHPERD, Ujian lari 50 ela, ujian lompat kuasa menegak, ujian kayu bass melintang, ujian lari pecut 6 saat dan ujian dirian bangau.
Daripada 17 bateri ujian tersebut terdapat hanya 12 bateri ujian yang mempunyai korelasi yang tinggi, Ahmad Hashim (2004)  seperti Jadual 1.3 :

Jadual 1.3
12 bateri ujian yang mempunyai korelasi tinggi
Komponen Ujian
Nama Bateri Ujian
Kepantasan
Ujian lari 50 ela
Ujian lari pecut 6 saat
Koordinasi
Ujian melontar bola keranjang
Keseimbangan
Ujian kayu bass melintang
Ujian kayu bass menengak
Ketangkasan
Ujian lompat kuadran
Ujian lari ulang alik 30 kaki
Masa Reaksi
Ujian tindak balas pilihan Nelson
Ujian pergerakan kepantasan tangan
Kuasa
Ujian lompat  jauh berdiri
Ujian lompat menegak
Ujian lompat kuasa menegak

Sumber : Ahmad Hashim (2004).  Pengukuran   kecergasan   motor. Tanjong
    Malim: Quantum Books.

0 comments:

Post a Comment